Juvan kunta

Winter sports equipment rental

Juvantie 13, 51900 Juva

+358400761944

matkailu@juva.fi

You can rent equipment for different winter activities from Juva.

Kannashovi:
- Tour skates
- Kicksleds
- Ice fishing equipment

Taipaleentie 10, 51900 Juva
+358405343158
+358400251760


Hasa Juva Ski Resort
- Downhill skiing equipment
- Snowshoes
- Snowmobile
- Electrically-assisted mountain bikes

Sulkavantie 1002C, Juva, Finland
+358 45 649 8099
hasarinteet@gmail.com