Saavutettavuusseloste

Juvan kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Saavutettavuusseloste koskee visitjuva.fi -sivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Juvan kunnan verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Juvan kunnan verkkosivuilla on otettu huomioon erilaiset erityisen tuen tarpeet: Verkkosivut ovat yhdenmukaiset näkörajoitteisille suunnattujen ruudunlukusovellusten kanssa. Sisältö on pyritty tuottamaan selkeällä yleiskielellä. Verkkosivuston teksti on käyttäjän suurennettavissa ja muun muassa linkit on pyritty toteuttamaan yhdenmukaisella värillä ja tyylillä jokaisella sivulla.

Juvan kunnan verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A- ja AA.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Juvan kunnan sivusto visitjuva.fi on julkaistu 28.6.2023. Tämä seloste on laadittu 28.6.2023. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Juvan kunnan tavoitteena on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Ei-saavutettava sisältö

Juvan kunnan verkkosivusto sisältää kuvatiedostoja ja liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. 

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia verkkosivujen saavutettavuutta koskien osoitteessa juva.kunta@juva.fi.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Juvan kunnalta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Lisätietoja saavutettavuudesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.