Juvan kunta

Ruotusotamiehen torppa

Kinko-Ojantie 53, 51780 Juva

+358400761944

matkailu@juva.fi

Miten ennen elettiin - siitä kertoo Ruotusotamiehen torppa Kuosmalan Siikakoskella.

Krimin sodassa (1853-1856) haavoittunut Fredrik August Malmberg muutti torppaan 15.3.1860 ja siitä lähtien torppaa on kutsuttu Ruotusotamiehen torpaksi, jossa hän paranteli sodassa saamiaan haavoja. Sotahaavat eivät kuitenkaan koskaan parantuneet ja niinpä hän sai valtiolta pensioonia eli invalidieläkettä koko loppuikänsä. Malmbergit omistivat torpan ja tilan 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen Enonkosket ostivat sen. Torpan viimeinen asukas, Heikki Rimppi asui torpassa aina vuoteen 1983 saakka.