Juvan kunta

Sarkaslammen georeitti

Viisalanmäentie 980, 51890 Juva

+358400761944

matkailu@juva.fi

Sarkaslampi on eräs Juvan Saimaa Geopark -geokohteista. Kallioista järviluontoa esittelevällä reitillä on kolme muinaismuistokohdetta: esihistoriallinen kvartsilouhos ja kaksi kalliomaalausta. Reitti on merkitty maastoon keltaisin merkein, ja ulottuu nyt kehäreittinä Sarkaslammen pohjoispään ympäri. Reitti on vaativa, eikä sovi lapsille. Kohtuullinen kuntotaso auttaa reitillä etenemisessä. Varaa mukaan eväät, hyvät jalkineet ja riittävästi aikaa.

Aiemmin pistoreittinä toimineen georeitin linjausta on jatkettu Sarkaslammen pohjoiskärjen ympäri. Nykyisellään noin kuuden kilometrin mittaisen reitin uusimman osuuden varrelle osuu mm. tulvametsää, järeää kuusta kasvavaa korpea ja kauniita kallio- ja järvimaisemia.

Sarkaslammen alueen merkittävimpänä piirteenä ovat poikkeuksellisen jylhät ja komeat kalliomaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaan pienveden, Sarkaslammen rantajyrkänteet avautuvat ympäristöön massiivisina, avokallioisina seinäminä kalliomaiseman jylhää, erämaista tunnelmaa korostaen. Ristilammen itärannan jyrkänteiden muodostamassa kapeassa notkelmassa on kurumainen tunnelma kallioiden kohotessa reitin molemmin puolin parinkymmenen metrin korkeuteen saakka. Kalliojyrkänteiden välisessä kurussa retkeilijä kohtaa pienialaisen saniaiskorven puroineen ja ikikuusineen, Sarkaslammen eteläpäässä puolestaan avautuu mättäikköinen muurainkorpi.