Juvan kunta

Vuorenmaan viljelymaisema

Pohjoiskyläntie 1, 51850 Juva

+358400761944

matkailu@juva.fi


Vuorenmaan viljelymaisema on Etelä-Savon vuoristoisinta seutua. Vanhalta kylätieltä avautuvat hienot näkymät kauas länteen.

Vuorenmaan maisema-alue sijaitsee n. 20 km Juvan taajamakeskustasta luoteeseen. Alueen maisemat ovat nimensä mukaisesti jylhiä, jopa vuoristoisia. Vuorenmaata kutsutaankin Etelä-Savon vuoristoisimmaksi alueeksi.

Soiden ja metsien tyypittämää Vuorenmaan maisemaa hallitsevat moreeniselänteet, Heikinmäki ja Tuhkainmäki. Maatilojen pellot on raivattu näiden kahden mäen rinteille ja niiden väliseen notkelmaan. Vanha kylätie, Pohjoiskyläntie, kulkee harjanteiden lakialueita seuraten rinteiden poikki. Harjanteita ympäröivät suot, joet ja lammet sekä lähistöllä sijaitsevat suuremmat järvet, Nevajärvi ja Kangasjärvi.

Vuorenmaalla on pitkä asutushistoria, sillä alueella on viljety maata 1500-luvun lopulta saakka. Maanviljelyn lisäksi Vuorenmaalla on harjoitettu muutakin elinkeinotoimintaa: saha ja mylly toimivat vuosina 1916-60 ja onpa kylällä poltettu kalkkiakin. Nykyisin alueella on mm. majoitustoimintaa ja ratsastuspalveluita, kuuluupa kuppauskin kylän palvelupalettiin.

Vuorenmaalta avautuvia, upeita maisemia pääset ihailemaan aluetta halkovalta Vuorenmaantieltä ja vanhalta kylätieltä. Vuorenmaantien varrella voit peltojen keskeltä bongata vanhan tuulimyllyn. Pohjoiskyläntieltä puolestaan avautuvat avarat näkymät peltolohkojen ylitse lännen suuntaan, kohti kymmenien kilometrien päässä horisontissa siintelevää Kangasniemeä.

Saapuminen alueelle

Juvan taajamakeskustasta Vuorenmaalle pääset polkupyörällä kätevimmin Huitukan harjulenkin reittiä seuraten. Autolla löydät perille kääntymällä Pieksämäentieltä Vuorenmaantielle, Mikkelin suunnasta tullessa Kalvitsan kautta.