Seikkaillen Saimaalle - matkailun kehittämis- ja investointihanke

Juvalla alkoi 1.1.2024 kaksivuotinen matkailun toimintaympäristön kehittämis- ja investointihanke, jossa rakennetaan ja kehitetään Juvan matkailuliiketoiminnan toimintaympäristöä ja siihen liittyviä infrastruktuuripalveluita. Kehittäminen tapahtuu luonto- ja aktiviteettimatkailun, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Hankkeen osakohteet ovat:

  1. Saimaan Luonterin runkoreitin, Hiiden polut -retkeilyreitistön kehittäminen ja ulottaminen alueen kyläkeskuksiin, Siikakoskelle ja Koikkalaan.
  2. Jukajärvellä sijaitsevien Haravaniemen laavun ja Aaronlaavun esteettömyystoimenpiteet sekä esteettömän luontopolun rakentaminen Heponiemeen, Juvan taajamakeskustan läheisyyteen.
  3. Riemiön alueille rakennettavat monikäyttöreitit maastopyöräily- ja polkujuoksureiteiksi.
  4. Saimaan Luonterin vesistömatkailun kehittäminen: painopistealueina Koikkalan satama-alueen kehittäminen retkisatamaksi ja retkeilykeskus-monitoimitilan rakentaminen Siikakoskelle.

Kehittyvä matkailun toimintaympäristö avaa uusia mahdollisuuksia matkailualan yritystoiminnan laajentamiselle ja monipuolistamiselle sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Monipuolistuvien palveluiden myötä melko tuntemattoman Saimaan Luonterin alueen virkistyskäyttö lisääntyy ja järvialueen tunnettuus kasvaa. Hankkeessa tuotettavat, esteettömät rakenteet tuovat luontoelämykset tarjolle myös liikuntarajoitteisille.

Euroopan unioni osarahoittaa hanketta

Hankeaika on 1.1.2024-31.12.2025. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimii hankkeen valvojana. Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Juvan kunnan matkailusihteeri 50 %:n työajalla. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 661 112 euroa, josta kuntarahoituksen osuus on 190 075 euroa. Euroopan unioni rahoittaa hanketta 471 037 eurolla. 

Hankkeen kuulumisia päivitetään Uutiset-sivuille ja VisitJuvan somekanaville, joten ota sivut seurantaan tunnisteella @visitjuva!

Ollaan yhteydessä!

Koistinen Rauli
Matkailusihteeri
Projektipäällikkö, Seikkaillen Saimaalle -hanke
040 0136 213
rauli.koistinen(at)juva.fi

Tutustu hanke-esitteeseen Seikkaillen Saimaalle -tunnusta klikkaamalla: