Juvan kunta

Saimaa Geopark -kohde: Sarkaslampi

Viisalanmäentie 978, 51890 Juva

+358 400 761 944

matkailu@juva.fi

Sarkaslampi on eräs Juvan Saimaa Geopark -geokohteista. Jylhää järviluontoa esittelevällä reitillä on kolme muinaismuistokohdetta: esihistoriallinen kvartsilouhos ja kaksi kalliomaalausta. Näihin kohteisiin voi tutustua Sarkaslammen georeitillä. Reitti on vaativa, eikä sovi lapsille. Kohtuullinen kuntotaso auttaa reitillä etenemisessä. Reitti on merkitty maastoon keltaisin merkein. Uimasalossa etelä-Juvalla sijaitseva Sarkaslampi kuuluu Saimaan Luonterin Natura-suojelualueeseen ja Luonterin rantojensuojelualueesee.

Erämaisen jylhät kalliomaisemat
Sarkaslammen alueen merkittävimpänä piirteenä ovat poikkeuksellisen jylhät ja komeat kalliomaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaan pienveden, Sarkaslammen rantajyrkänteet avautuvat ympäristöön massiivisina, avokallioisina seinäminä kalliomaiseman jylhää, erämaista tunnelmaa korostaen. Ristilammen itärannan jyrkänteiden muodostamassa kapeassa notkelmassa on kurumainen tunnelma kallioiden kohotessa reitin molemmin puolin parinkymmenen metrin korkeuteen saakka. Kalliojyrkänteiden välisessä kurussa retkeilijä kohtaa pienialaisen saniaiskorven puroineen ja ikikuusineen, Sarkaslammen eteläpäässä puolestaan avautuu mättäikköinen muurainkorpi.

Sarkaslammen muinaismuistokohteet
Sarkaslammen georeitin varrella on kolme muinaismuistokohdetta, esihistoriallinen kvartsilouhos Ristilammen itärannalla ja kaksi kalliomaalausta Sarkaslammella. Kalliomaalauksista tunnetuin lienee Sarkaslammen jylhiin rantakallioihin, noin kolmen metrin korkeudelle maalattu Juvan hirvi. Toinen hirviaiheinen, himmeämmin näkyvä kalliomaalaus sijaitsee Juvan hirven lähellä. Veneaiheinen kalliomaalaus sijaitsee lähempänä Sarkaslammen eteläpäätyä. Maalaus on pienen etsiskelyn jälkeen löydettävissä maastokarttaan merkityn muinaismuistosymbolin kohdalla, noin kolmen-neljän metrin korkeudella polusta.